Optyczna technologia powlekania próżniowego maszyny do powlekania

2022-06-14

Optyczne maszyny do powlekania próżniowego są szeroko stosowane w przemyśle, takie jak aparaty do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe, ekrany telefonów komórkowych, filtry kolorów, soczewki okularowe itp. Standard precyzji jest bardzo wysoki, a różne powłoki mogą być powlekane, takie jak AR folia przeciwodblaskowa, sztuka dekoracyjna Folie z tworzyw sztucznych, ceramiczne folie silnikowe, ulepszone folie odblaskowe, folie przewodzące ITO i folie przeciwporostowe mają wysoki procent sprzedaży na rynku.

Jaką technologię przetwarzania wykorzystuje optyczna maszyna do powlekania próżniowego, aby pokryć tak wiele warstw?

Gdy optyczna maszyna do powlekania próżniowego ulatnia się i akumuluje, surowce źródłowe w systemie próżniowym są podgrzewane lub elektrony ujemne wiązki jonów ulatniają się. Podejrzewa się, że na powierzchni optycznej znajduje się para. W okresie ulatniania, zgodnie z precyzyjnym manipulowaniem ogrzewaniem, ciśnieniem roboczym pompy próżniowej oraz precyzyjnym pozycjonowaniem i obrotem podłoża, można wytworzyć jednolitą powłokę optyczną o specjalnej grubości. Ulatnianie ma stosunkowo łagodne właściwości, które powodują, że powłoka staje się coraz bardziej luźna lub porowata. Ten rodzaj luźnej powłoki ma zdolność wchłaniania wody, co zmienia rozsądny współczynnik załamania folii, co skutkuje obniżonymi właściwościami. Powłoki lotne można ulepszyć za pomocą technologii osadzania wspomaganego wiązką elektronów, podczas której wiązka elektronów jest kierowana na powierzchnię płytki. Poprawia to adsorpcję względnej warstwy powierzchni optycznej materiału źródłowego, co skutkuje dużym naprężeniem wewnętrznym, co sprzyja większej gęstości i większej trwałości powłoki.

Pole elektrostatyczne o wysokiej energii może przyspieszyć wiązkę elektronów w napylaniu magnetronowym (IBS) optycznej próżniowej powlekarki. Te chwilowe prędkości indukują znaczną energię mechaniczną w jonach dodatnich. Po zderzeniu z materiałem źródłowym wiązka elektronów „magnetron rozpyla” cząsteczki materiału docelowego. Napylane magnetronowo docelowe jony dodatnie (cząsteczki są przekształcane w jony dodatnie w strefie hydrolizy) również posiadają energię mechaniczną, co skutkuje szczelną błoną w kontakcie z powierzchnią optyczną. IBS to precyzyjna i powtarzalna technika.

Optyczna próżniowa powlekarka plazmowa Napylanie magnetronowe plazmowe to ogólny termin dla szeregu technologii, takich jak wysokiej klasy napylanie plazmowe magnetronowe i napylanie magnetronowe. Bez względu na rodzaj technologii, obejmuje ona wytwarzanie plazmy. Jony dodatnie w plazmie są przyspieszane do materiału źródłowego, zderzają się z luźnymi, energetycznymi jonami dodatnimi, a następnie rozpylają magnetronowe na cały docelowy komponent optyczny. Chociaż różne rodzaje plazmowego rozpylania magnetronowego mają swoje unikalne cechy, zalety i wady, możemy połączyć tę technologię razem, ponieważ mają tę samą zasadę, różnicę między nimi, porównaj ten rodzaj technologii powlekania i papieru. Inne techniki powlekania omówione w znacznie mniej się od siebie różnią.

W przeciwieństwie do osadzania lotnego, materiał źródłowy stosowany do osadzania warstwy molekularnej (ALD) nie ulatnia się z cieczy, ale natychmiast istnieje w postaci pary. Chociaż proces wykorzystuje parę, w układzie próżniowym nadal konieczne są wysokie temperatury otoczenia. W całym procesie ALD prekursor chromatografii gazowej jest dostarczany zgodnie z pojedynczym impulsem bez przeplotu, a pojedynczy impuls jest samoograniczony. Ten rodzaj przetwarzania ma unikalny schemat budowy chemicznej, każdy pojedynczy impuls przylega tylko do jednej warstwy i nie ma specjalnych wymagań dotyczących geometrii warstwy powierzchni optycznej. Dlatego ten rodzaj obróbki pozwala nam w stosunkowo wysokim stopniu kontrolować grubość i konstrukcję powłoki, ale zmniejszy szybkość akumulacji.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy